Když jsou nehty křehčí a vlasy ztrácejí na své původní kvalitě…

Nemusí se vždy jedna o důsledek nemoci či nedostatku živin způsobeného nevhodným stravovacím režimem. U žen podobné zhoršení povrchových tkání těla nastává též v období nazývaném menopauza, a to z důvodu poklesu běžné hladiny hormonů v organismu.

Zaměřte se na stimulaci svého endokrinního systému

Právě proto, že v klimakteriu dochází k podstatnému snížení hladiny některých hormonů v těle ženy, jsou i navenek znatelné proměny takto se proměňujícího organismu. Nejedná se však o stav, s nímž je možné se pouze jednoduše smířit. Lze proti němu též bojovat, a to nejlépe na základě užívání preparátů stimulujících opětovnou tvorbu ženských hormonů, díky čemuž nejsou důsledky přechodu natolik markantní či se třeba vůbec neprojeví.