Trápí až polovinu mužů

Nezhoubné zvětšení prostaty je způsobené vlivem mužského hormonu testosteronu a v průběhu života, se s obtížemi způsobenými onemocněním předstojné žlázy potýká, až polovina můžu. Mohou vyústit nejen v problémy v intimní oblasti, ale dokonce až k onemocnění ledvin. Je tedy na čase seznámit se s prostatou prevencí a důsledně dodržovat rady, zde uvedené. Obtížím, které jsou s onemocněním spojovány, se totiž dá přecházet a to je jistě tou nejsprávnější cestou.

K lékaři včas

Už po padesátých narozeninách se u mužů mohou objevovat jisté lehčí potíže s močením. Zpočátku se jedná o častější močení v noci, slabší proud moči, nebo mírná bolest při močení. Bohužel většina mužů tyto obtíže dlouho přehlíží a nevyhledá tak lékařskou pomoc včas.