Větší, než malé množství

Běžné exkrementy jsou v prostředí přírodních národů rychle se ztrácející součástí života. Přirozené prostředí se o ně postará. Ne tak ale prostředí vyspělé západní civilizace konzumního typu. Prvním problémem je už koncentrace osob. Jakmile vznikly první tlupy a rody, vesnice, kde začalo žít na relativně malém místě víc osob, nastal problém s hromaděním odpadů. Pro dnešní archeology jsou odpadové jámy pravým požehnáním při výzkumu. To jsou ale jámy na pevný odpad, nerecyklovatelný. Jinak je tomu s tehdejšími exkrementy. Již před tisíciletími bylo třeba nedopustit, aby znečištění výkaly a močí obtěžovalo usedlíky.

První řešení

Prvními řešeními byla dohoda, kam se bude chodit vykonávat potřeba – stranou obytných částí. S nástupem vyspělejších forem společnosti a výstavbou větších sídel ale vznikla první zařízení, která odváděla nečistoty z dosahu osídlení. To byly první primitivní kanalizace.